Logó
Hívjon minket kérdéseivel!
06 (20) 991 4978

Általános szerződés feltételek

Szolgáltató adatai

Cégnév: PÓLUS ’2001 Tömítéstechnikai Kereskedelmi Betéti Társaság
Rövidített cégneve: PÓLUS ’2001 TÖM-TECH Bt.
Székhelye: 4026 Debrecen, Darabos utca 6. 3. em. 15.
Cégjegyzékszáma: Cg. 09-06-004154
Nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 22858533-2-09
Statisztikai számjele: 22858533-4719-117-09
Képviseli: Tóth Ferenczné

Elérhetőségek:

Telefon: +36 (20) 991 4978, +36 (30) 569 9866
Elektronikus levelezési címe:
Üzleti tevékenység címe: 4029 Debrecen, Csillag u. 111.

Alapvető rendelkezések

Webáruházunkban történő vásárlására a távollévők között kötött szerződésre vonatkozó szabályok az irányadóak. A távollévők között kötött szerződés olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Az alábbiakban rögzített általános szerződési feltétételekre (a továbbiakban: ÁFSZ) a magyar jog szabályai alkalmazandóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Megrendelésével az ÁFSZ rendelkezéseit tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Személyes adatok védelme

A webáruházunk használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló jogszabályok előírásokra tekintettel bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a webáruházunkban történő vásárlása során leadott megrendelésének teljesítéséhez használjuk fel.

Rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek azon adatai, melyek nélkül a rendelésének teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

Webáruházunkban történő vásárlásával hozzájárul adatainak előzőekben rögzítettek szerinti kezeléséhez.

Adatvédelmi nyilvántartási számunk:

Panaszkezelés

Vásárlása során esetlegesen felmerülő panaszait webáruházunk ügyfélszolgálata kezeli.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:


Telefonon: +36 (20) 991 4978, +36 (30) 569 9866 (munkanapokon 8.- 16 óráig)
E-mailen:

Ügyfélszolgálatunk a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül az Ön által megadott posta címre / elektronikus levelezési címre küldött levél formájában válaszol.

Amennyiben panaszának békés rendezésére tett kísérlete nem járt jogosult az illetékes békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz intézheti bejelentését.

Garancia

Webáruházunkban vásárolt termékeinkre a gyártó 1 év garanciát biztosít.

A csavarkompresszorok esetében a gyártó által megadott referencia üzemeltetési feltételek betartása mellett, ABAC SPINN csavarkompresszorainkra 12 hónap teljes körű és a sűrítő egységre + 12 hónap garancia jár. A kiegészítőkre (hűtveszárítók, légtartályok, szűrők, kondenzátum kezelés, szerelvények stb.) 1 év üzemóra korlátozás nélküli garancia jár, melynek további feltétele, hogy Cégünk szervize végezze el a beüzemelést, szervizeket és javításokat.

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján Ön a kiválasztott termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Webáruházunkkal kötött szerződéstől.

Ha elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a 4029 Debrecen, Csillag u. 111. posta címünkre, vagy az info@polus2001.hu elektronikus levelezési címünkre.

Elállási jogának gyakorlása céljából felhasználhatja az alábbi nyilatkozat-mintát is:

„Címzett: PÓLUS ’2001 TÖM-TECH Bt.
4031 Debrecen, Füredi utca 98/B.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
A termék átvételének időpontja:
Az Ön neve:
Az Ön címe:
Az Ön aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Keltezés:”

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt - azaz az átvételt követő 14. nap éjfélig - igazolhatóan elküldi elállási nyilatkozatát.

Amennyiben elállási nyilatkozatát postai úton küldte meg részünkre a tudomásszerzés napja a nyilatkozat kézhezvételének napja.
Az elektronikus úton megküldött elállási nyilatkozat esetében tudomásszerzés napjának az elektronikus levél elküldését követő 2. munkanap minősül.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlenül visszaküldeni vagy a 4031 Debrecen, Füredi utca 98/B. szám alatti üzletünkben átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi/ átadja a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 7.000- 30.000,- Ft.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól eltérő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte részünkre.

Fizetési feltételek

A termékeink vételára forintban vannak megadva és bruttó árként értelmezendőek, azaz a 27 %-os általános forgalmi adót (áfát) tartalmazzák.

A termék/ek kiválasztása és kosárba helyezését követően a szállítási és fizetési feltételek, valamint a teljesítéshez szükséges adatok egyezetése után nyílik lehetősége rendelésének feladására. Nyomatékosan felhívjuk figyelmét arra, hogy a „rendelés jóváhagyása” ikon megnyomásával vásárlási szándékát megerősíti, mely a webáruházunk javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Webáruházunkban lehetősége nyílik előreutalásos, utánvételes, bankkártyás fizetési mód, valamint személyes átvétel esetén a készpénzes és bankkártyás fizetési mód igénybe vételére egyaránt. Az utánvételes fizetési mód kiválasztása esetén a küldeményt kézbesítő futásszolgálat munkatársának fizeti meg készpénzben a megrendelt termék/ek vételárát.

60.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás az ország egész területére ingyenes GLS-el! Amennyiben a vásárolt termékek összértéke nem haladja meg az említett összeget cégünk szállítási díjat is felszámol, amely a termék vagy termékek súlya alapján kerül meghatározásra.

Készpénzes utánvételes vásárlás esetén plusz költségként jelenik meg az utánvételi díj, amely 100.000 Forint alatti vásárlás esetében 1.000 Forint egyéb esetben a termékek összértékének 1%-a kerül felszámításra.

Megrendelés feldolgozása és szállítási feltételek

Megrendelésének feldolgozására munkanapokon 16:00 óráig leadott megrendelése esetén a következő munkanapon, hétvégén, munkaszüneti napokon, és munkanapon 16:00 órát követően leadott rendelése esetén a megrendelését követő 2 munkanapon belül kerül sor.

Megrendelésének feldolgozása esetén webáruházunk munkatársa telefonon veszi fel Önnel a kapcsolatot a megrendelés adatairól, valamint a szállítás várható időpontjáról történő egyeztetése érdekében.
Webáruházunk megrendeléseit a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. teljesíti. A szállítási határidő a munkanapokon 11:00 óráig leadott rendelések esetében a következő munkanap, azt követően leadott rendelések esetén 2 munkanap.

Figyelemmel arra, hogy a szállítások időbeni szervezését a futárszolgálat végzi, kérjük a szállítással kapcsolatos kérdéseivel közvetlenül a futárszolgálathoz szíveskedjen fordulni.

A futárszolgálat elérhetősége:


Tel./Fax.: +36 1 802 0265
Mobil: +36 20 890-0660
E-mail: info@gls-hungary.com.

A csavarkompresszor kiszállítása és beüzemelés minden esetben előzetes egyeztetés alapján történik.

A magyarországi telephelyre a leszállítás és az ezzel egyidőben történő üzembe helyezés 1 óra időtartamig díjmentes. Minden további megkezdett óra utólagosan helyszíni jegyzőkönyv alapján kerül kiszámlázásra, amelynek díja Nettó 15 000 Ft/óra. A helyszíni árumozgatás a megrendelő feladata és felelősége.

A berendezések kezelési oktatása díjmentes.

A kompresszor dugvilla nélkül érkezik. Az elektromos hálózatba és a sűrítettlevegős hálózatba való rákötés a megrendelő feladata, éppen ezért áraink a telepítés segédanyagait nem tartalmazzák, de külön kérésére ebben is a segítségére lehetünk.

Amennyiben a beüzemelés a megrendelő hibájából meghiúsul, (Például: Nincs megfelelő elektromos bekötési pont kialakítva vagy nincs megfelelő méretű hely kialakítva a kompresszor számára) a következő kiszállási díj és megkezdett munkaórák, teljes költséggel leszámlázásra kerülnek.

A 685/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében webáruházunk is biztosítja vásárlói számára az MPL futárszolgálat szolgáltatási lehetőségét. A szolgáltatás igénybevételénél csomagpontra, illetve csomag automatába 20 kg-os súlyhatárral tudunk csomagot biztosítani. Házhozszállítás esetében 40 kg-os súlykorláttal kell számolniuk. A szolgáltatás igénybevétele esetében a szállítási díj az össztermékek súlya alapján kerül megállapításra. Az MPL által elfogadott megfelelő csomagolás biztosítása érdekében cégünk csomagonként bruttó 3.000 Forint plusz költséget számol fel. A szolgáltatás esetén cégünk 8-10 munkanappal tudja biztosítani a termék szállítását a megadott címre. Amennyiben 1 termék önmagában meghaladja a 40 kg-ot azt más módon tudjuk csak szállítani, amennyiben viszont a termékek súlya lehetővé teszi akkor azok több csomagban kerülnek feladásra. Ebben az esetben a csomag súlya alapján plusz szállítási költséggel kell számolni, amely a posta által megadott szolgáltatási díj értéke.

Elérhetőségek

PÓLUS 2001. Tömítéstechnikai Ker. Bt.

4029 Debrecen, Csillag u. 111.

Útvonaltervezés

+36 (20) 9914 978

Telefon hívása

E-mail küldése
SimplePay vásárlói tájékoztató
© 2024 Pólus 2001. Tömítéstechnikai Ker. Bt. -
 Minden jog fenntartva
WebDebWebDeb
hoverhover
Tisztelt Vásárló!

Kérjük amennyiben rendelésre kerül sor vegye figyelembe ünnepi munkarendünket.

Utolsó munkanap 2023. December 19.

A beérkező megrendeléseket 12:00 óráig raktári termékek esetében még futárral útnak indítjuk ezen a napon.

2023. December 20 - 2024. Január 8. ZÁRVA

Első munkanap 2024. Január 8.

2023. December 20-tól beérkező megrendeléseinket már csak Januári kiszállítással tudjuk biztosítani.

Telefonos szaktanácsadásunkat a leállás időszakában is igyekszünk biztosítani az
alábbi telefonszámon:
+36-20-991-4978

Áldott Békés Karácsonyt és
Boldog Új Évet Kívánunk!


ABACBolt csapata